BIP Archiwalny - A_GM17 (data archiwizacji: 2017-10-30, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r.)
Dokument archiwalny

Biuletyn Informacji Publicznej

Gimnazjum nr 17 im. Artura Grottgera

 

Zapraszamy również do naszego serwisu domowego gim17.pl

 

MISJA SZKOŁY

Jesteśmy społecznoscia, którą jednoczy wspólne przesłanie, że uczymy się nie dla szkoły, ale dla zycia i która konsekwentnie wdraza je w codziennej nauce oraz pracy na miarę swoich możliwości.
Misją naszej szkoły jest wspieranie młodzieży w rozpoznawaniu, akceptowaniu, respektowaniu i współtworzeniu wartości:prawdy, dobra i piękna.
Prawda jest fundamentem rzeczywistości ludzkiej, dobro uzasadnia jej racje i cele, piękno stanowi ich ukoronowanie. 

 

Uwaga

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.