BIP Archiwalny - A_GM16 (data archiwizacji: 2017-10-06, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r.)
Dokument archiwalny
Biuletyn Informacji Publicznej  Gimnazjum nr 16 im. Króla Stefana Batorego w Krakowie Zapraszamy również do naszego serwisu domowego www.gim16.bci.pl      Uwaga: Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostepnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złozyc wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostepniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Zakres działania Gimnazjum nr 16                        Gimnazjum proponuje młodzieży naukę języków obcych: języka angielskiego (w różnych grupach zaawansowania; przygotowanie do egzaminu FCE), języka niemieckiego (łącznie z przygotowaniem do egzaminu DSD), języka francuskiego, języka hiszpańskiego i języka rosyjskiego.                     Zajęcia z informatyki odbywają się w pracowni z dostępem do Internetu. Uczniowie mogą się w niej dodatkowo przygotowywać pod okiem nauczyciela do  egzaminów ECDL.                    Wszystkie koła zainteresowań dostosowane są do czekiwań uczniów, dając im możliwość nie tylko pogłębiania wiedzy ale rzetelnego przygotowania do konkursów przedmiotowych. Jak wysoki jest poziom wiedzy uczniów-świadczą o tym osiągnięcia w konkursach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.                    W czasie roku szkolnego organizowanych jest wiele imprez i uroczystości: ślubowanie klas pierwszych, pożegnanie klas trzecich, Dzień Języka Ojczystego, uroczystość Święta Niepodległości, akcje charytatywne (szkoła współpracuje z Caritas przy kościele św. Szczepana w Krakowie), kiermasze świąteczne, "opłatek" wigiliny, jasełka, akcje "Sprzątanie Świata", "Dzień Ziemi", udział młodzieży w projekcie "Mocni bez przemocy" oraz w "Klasa 2.0", atrakcyjne wycieczki i "Zielone Szkoły".