BIP Archiwalny - A_GM14 (data archiwizacji: 2013-07-25, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR L/644/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 czerwca 2012 r.)
Dokument archiwalny

Biuletyn Informacji Publicznej
Gimnazjum nr 14 im. Jana Kasprowicza

Zapraszamy również do naszego serwisu domowego www.gimnazjum14.edu.pl

 


 


Motto szkoły:
I niechaj pomnę w mym życiu, żem człowiekiem jest przede wszystkim

(Jan Kasprowicz)

 

 


Informacje publiczne nieopublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.
W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie szkoły.
Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.