BIP Archiwalny - A_GM13 (data archiwizacji: 2015-10-01, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XVI/289/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 czerwca 2015 r.)
Dokument archiwalny
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ   Gimnazjum nr 13 w Krakowie im.Adama Chmielowskiego - Św. Brata Alberta     "Powinno się być dobrym jak chleb; powinno się byc jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego kazdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się , jesli głodny" św. Brat Albert   31-214 Kraków, ul. Mackiewicza 15 tel. 012-415-56-66 Zapraszamy również na stronę internetową naszej szkoły :  www.gimnazjum13.krakow.pl     GIMNAZJUM NR 13 TO SZKOŁA Z KLASĄ I CERTYFIKATEM BEZPIECZEŃSTWA     Nasze Gimnazjum zostało utworzone z dniem 1 września 1999 roku na mocy Aktu założycielskiego szkoły publicznej jako Gimnazjum nr 13 z siedzibą w Krakowie, ul.Mackiewicza 15.     Misją naszej szkoły jest pomoc uczniowi w znalezieniu odpowiedniego miejsca w społeczności, dbałość o zapewnienie mu harmonijnego rozwoju moralnego, intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego, rozbudzenie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra, piękna i sprawiedliwości w świecie.     Osiągamy wymienione cele poprzez: stworzenie przyjaznej atmosfery w szkole, pomoc w budowaniu własnego systemu wartości, kształtowanie umiejętności współpracy , współodpowiedzialności w grupie, przeciwdziałanie postawom agresji i nietolerancji, propagowanie zdrowego stylu życia i potrzeby troski o środowisko naturalne, kształtowanie postaw patriotycznych, współuczestniczenie w kulturze regionalnej, narodowej, europejskiej i światowej, uświadomienie potrzeby uczenia się, wychowanie dziecka twórczego i świadomego swej wartości.     Od samego początku istnienia naszego Gimnazjum nasi uczniowie odnoszą sukcesy w licznych konkursach wiedzy przedmiotowej i aktywnie uczestnicza w życiu szkoły.     W roku 2002 nasze Gimnazjum wystartowało w organizowanym wtedy po raz pierwszy przez "Gazetę Wyborczą" konkursie "SZKOŁA Z KLASĄ" i już w pierwszej jego edycji wysiłkiem grona pedagogicznego i uczniów uzyskaliśmy tytuł "Szkoły z klasą" . W roku szkolnym 2004/2005 szkoła brała udział w programie Szkoła z klasą - CZYTAM - MYŚLĘ - DZIAŁAM i zdobyła sprawności: NASZA SZKOŁA UCZY CZYTAĆ NASZA SZKOŁA UCZY MYŚLEĆ NASZA SZKOŁA UCZY DZIAŁAĆ Zadaniem szkół uczestniczących w programie było pokazanie, w jaki sposób pracują nad rozwijaniem umiejętności: czytania ze zrozumieniem, myślenia twórczego i krytycznego, społecznego działania.   Przy naszej szkole działa również odnoszący wiele liczących się sukcesów Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "OLIMPIC".       Informacje publiczne nieopublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.