BIP Archiwalny - A_GM12 (data archiwizacji: 2017-11-14, powód archiwizacji: Zgodnie z uchwałą nr LXVIII/1677/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2017 r.)
Dokument archiwalny

Gimnazjum
z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Krakowie

imienia Księdza Kardynała Karola Wojtyły

31-271 Kraków, ul. Kluczborska 3
telefon/fax 12 633 74 60
dyrektor@gimnazjum12.krakow.pl
sekretariat@gimnazjum12.krakow.pl

 Zapraszamy na stronę Gimnazjum nr 12 w Krakowie

 


 

 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostęnieniu w trybie na wniosek.
W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Gimnazjum 12.
Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.