BIP Archiwalny - A_GM10 (data archiwizacji: 2013-08-29, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXXI/669/05 Rady Miasta Krakowa)