BIP Archiwalny - A_GM10 (data archiwizacji: 2013-08-29, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXXI/669/05 Rady Miasta Krakowa)
Dokument archiwalny

Biuletyn Informacyji Publicznej

Gimnazjum Nr10 w Krakowie

 Gimnazjum jest placówką w stanie likwidacji. Ten dwuletni praces zakończy się z dniem 31 sierpnia 2007 roku. W roku szkolnym 2006/2007 kształcimy tylko na poziomie klas trzecich gimnazjum.

Informujemy, że jest możliwość przyjęcia uczniów do klasy trzeciej gimnazjum. Szczegóły przeniesiena do omówienia w sekretariacie szkoły.