BIP Archiwalny - A_GM9 (data archiwizacji: 2013-11-21, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR LXV/940/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 30 stycznia 2013 r.)
Dokument archiwalny
  Biuletyn Informacji Publicznej GIMNAZJUM NR 9 im Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie   Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.   Zapraszamy do naszego serwisu domowego: www.gim9.krakow.pl     Gimnazjum nr 9 im Stanisława Wyspiańskiego   TO   SZKOŁA Z KLASĄ   I   CERTYFIKATEM BEZPIECZEŃSTWA