BIP Archiwalny - A_GM6 (data archiwizacji: 2013-08-29, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXXVI/969/09 Rady Miasta Krakowa )
Dokument archiwalny

Biuletyn Informacji Publicznej

Gimnazjum nr 6 im. Zbigniewa Herberta

 

 


 


Zapraszamy do naszego serwisu http://www.gim6.net

 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP polegają udostępnieniu w trybie na wniosek.

W tym celu nalezy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie szkoły.

Informacja zostanie udostępniona w trybie 14 dni od daty złożenia wniosku.


 

 

 

" Tej garstce, która nas słucha

należy sie piękno,

ale także prawda"

Zbigniew Herbert