BIP Archiwalny - A_GM4 (data archiwizacji: 2017-10-25, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r. )
Dokument archiwalny

Biuletyn Informacji Publicznej

Gimnazjum nr 4 w Krakowie

Zapraszamy do naszego serwisu internetowego: http://www.gim4.krakow.pl/

 

Gimnazjum nr 4 w Krakowie im. ks. Jana Twardowskiego

 


Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 

Godziny pracy sekretariatu

Sekretariat czynny

sprawy uczniowskie:

dzień tygodnia:

przyjęcia stron:

10.00 - 12.00

poniedziałek

14.00 - 17.00

12.00 - 15.00

wtorek

7.15 - 11.00

10.00 - 12.00

środa

13.30 - 15.00

7.15 - 11.00

czwartek

12.00 - 14.00

dzień bez stron

piątek

dzień bez stron