BIP Archiwalny - A_GM3 (data archiwizacji: 2013-07-25, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXVIII/484/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lutego 2012 r. )
Dokument archiwalny

Biuletyn Informacji Publicznej

Gimnazjum nr 3 w Krakowie


Zapraszamy do przeglądania naszego serwisu http://www.gimnazjum3krakow.edu.pl/


 

Informacje publiczne nie publikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Gimnazjum. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.