BIP Archiwalny - A_GM2 (data archiwizacji: 2017-10-06, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r. )
Dokument archiwalny
Biuletyn Informacji Publicznej Gimnazjum nr 2 im. A. Mickiewicza w Krakowie      Na naszej stronie domowej znajdą Państwo więcej informacji. Zapraszamy!  Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegaja udostepnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Gimnazjum. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.   Mapa pochodzi z serwisów mapowych Miasta Krakowa