BIP Archiwalny - A_SP153 (data archiwizacji: 2019-12-02, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XII/201/19 Rady Miasta Krakowa)
Dokument archiwalny


Zapraszamy do oglądania stron
Biuletynu Informacji Publicznej

Szkoły Podstawowej nr 153 w Krakowie

"Nie będzie Ci do nas pod górkę. Hej!" 

Szkoła Podstawowa Nr 153 im. Ks. Prof. Józefa Tischnera, mieści się na Osiedlu Bronowice Nowe, przy ulicy Na Błonie 15 d. Dzieci uczą się tu w bardzo miłej atmosferze. Są otoczone serdeczną opieką, mają zapewnione bezpieczeństwo oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogów.

Pod względem poziomu nauczania SP 153 znajduje się w gronie najlepszych szkół podstawowych w Małopolsce. Nasi uczniowie zostają finalistami i laureatami konkursów przedmiotowych, artystycznych i sportowych różnych szczebli. 19 października 2005 roku w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbyła się uroczystość wręczania nagród dla najlepszych szkół we współzawodnictwie sportowym w ramach "Krakowskiej Olimpiady Młodzieży" w roku szkolnym 2004/2005. Spośród 160 szkół podstawowych, w tym 6 sportowych, nasza szkoła zajęła II miejsce.


Celem naszej pracy jest przygotowanie każdego dziecka do kontynuowania nauki poprzez fachowe kształcenie, a przede wszystkim wychowanie oraz indywidualizacje procesu nauczania. Duży nacisk kładziemy również na działalność opiekuńczą. Jesteśmy przykładem dobrze prowadzonej pracy wychowawczej, pożytecznego współdziałania całej społeczności szkolnej.


Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostepnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.