BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 138

 

 

ZAPRASZAMY DO SERWISU BIP SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 138

 

IM.POLSKICH WOJSK LOTNICZYCH

 

30-198 KRAKÓW, UL.KAZIMIERZA WIERZYŃSKIEGO 3

 

 

Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.sp138.pl

 

 

"L.11602 Rok 1879/80

 

Orzeczenie

 

Cesarsko królewskiej krajowej Rady szkolnej z dnia 2-go maja 1873(...)

 

...w Mydlnikach urządza się szkołę etatową o jednym nauczycielu.

 

Powyższe orzeczenie wchodzi w życie z dniem 1-go września 1879.

 

C.k.Rada szkolna krajowa.

 

We Lwowie dnia 3 czerwca 1879." (z kroniki szkoły).

 

 

 

 Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.
W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły.
Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.