BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 119

Informacje o jednostce


Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 119
Symbol: SP119
Adres: ul. Czerwieńskiego 1, 31-319 Kraków
Telefon: +48126374241
Faks: 12 637 - 42 - 41
Email: szkola@sp119.pl
WWW: http://www.sp119.pl
NIP: 9451955906
REGON: 000699075
Zakres działania: Działalność edukacyjna
Uwagi: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: mail do Inspektora ochrony danych Państwa jednostki – Krzysztof Krall, inspektor3@mjo.krakow.pl
Władze:
Dyrektor mgr Henrietta Bicz
Wicedyrektor mgr Marzena Kapusta

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki