BIP MJO - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107

Informacje o jednostce


Nazwa: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107
Symbol: SP107
Adres: ul. Zdrowa 6, 31-216 Kraków
Telefon: +48126330714
Faks: 12 416-32-40
Email: sp107sp@wp.pl
WWW: http://www.sp107krakow.pl
NIP: 945 19 53
Zakres działania: Publiczna ośmioletnia szkoła podstawowa; działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza. Szkoła masowa z oddziałami integracyjnymi.
Uwagi: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Krzysztof Krall, adres e-mail: inspektor3@mjo.krakow.pl
Władze:
Dyrektor   Urszula Guzikowska
Wicedyrektor  Irena Domagała