BIP MJO - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107

ZAPRASZAMY DO SERWISU INFORMACYJNEGO

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 107

IM. TADEUSZA BOYA ŻELEŃSKIEGO

W KRAKOWIE

 

 

 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.