BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 95

Informacje o jednostce


Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 95
Symbol: SP95
Adres: ul. Wileńska 9B, 31-413 Kraków
Telefon: +48124114934
Faks: +48 12 411 49 34
Email: sp95.krakow@wp.pl
WWW: http://www.sp95.com.pl/
NIP: 9451953758
REGON: 000707314
Zakres działania: Działalność edukacyjna
Władze:
Dyrektor Szkoły mgr Anna Hanusiak
Wicedyrektor Szkoły mgr Anna Sobańska
Wicedyrektor Szkoły mgr Danuta Maślak