BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 95

 

Zapraszamy do serwisu BIP
Szkoły Podstawowej nr 95 w Krakowie

 

logo szkoly

 

SZKOŁA UHONOROWANA CERTYFIKATAMI:

Szkoła Promująca Zdrowie

Znak Jakości Interkl@sa

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

 

 

Wychowujemy człowieka poszukującego pozytywnych wartości,
rozszerzającego swoje zainteresowania,
posiadającego wiedzę na najwyższym poziomie,
przygotowanego do życia w społeczeństwie.


Zapraszamy na naszą stronę internetowąInformacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. w tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.