BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 93 im. Lucjana Rydla

Informacje o jednostce


Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 93 im. Lucjana Rydla
Symbol: SP93
Adres: ul. Szlachtowskiego 31, 30-132 Kraków
Telefon: +48126370110
Faks: 12-637-01-10
Email: sp93@poczta.onet.pl
WWW: http://www.sp93krakow.edupage.org
NIP: 6772183311
Zakres działania: Publiczna ośmioletnia szkoła podstawowa: działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza
Uwagi: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Krzysztof Krall, inspektor3@mjo.krakow.pl Sekretariat czynny od pon. do piątku w godz. 7:00 - 15:00 sekretariat uczniowski czynny od pon. do piątku w godz. 8:00 - 16:00
Władze:
dyrektor mgr Maciej Guzikowski
z-ca dyrektora mgr Jolanta Piotrowska
z-ca dyrektora mgr Magdalena Tichoruk