BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 93 im. Lucjana Rydla

Zapraszamy do przeglądnięcia biuletynu Szkoły Podstawowej nr 93

im. Lucjana Rydla w Krakowie

 

 

 

 

MISJA 

 

 

Tak uczyć i wychowywać, by uczniowie uważali szkołę za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek, by przyszłość była jasna, a młody człowiek opuszczał szkołę jako harmonijna osobowość, a nie jako specjalista.

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia"


Lucjusz Anneusz Seneka


DODATKOWE INFORMACJE:


ilość oddziałów: 26

ilość uczniów w szkole: 608

nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki, język rosyjski 

 

Zachęcamy do przeglądnięcia naszej strony https://sp93krakow.edupage.org

 

 

 


 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.