BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 31 im.dra Henryka Jordana

 

Zapraszamy do serwisu BIP

Szkoły Podstawowej Nr 31

im. dra H.Jordana

 

 

 

Misja Szkoły:

Wychowanie dziecka radosnego i twórczego, umiejącego dokonywać samodzielnych wyborów, gotowego korzystać ze wszystkich swych możliwości w osiąganiu odpowiedniego dla siebie sukcesu.

 

Jesteśmy szkołą:

  • promującą idee naszego Patrona,

  • wychowującą w duchu tolerancji i poszanowaniu godności każdego człowieka,

  • wspierającą wszechstronny rozwój i zdolności powierzonych nam uczniów,

  • kreującą dobrą atmosferę,

  • przyjazną, radosną i nowoczesną,

  • dająca poczucie bezpieczeństwa.

Zapraszamy na stronę internetową szkoły: www.sp31krakow.pl