BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 21

Zapraszamy na stronę internetową Szkoły Podstawowej nr 21

im. Władysława Jagiełły

 

 

ul. Batalionu "Skała" AK 12, 31-272 Kraków 

 

 

MISJA SZKOŁY


 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.