BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 18

Informacje o jednostce


Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 18
Symbol: SP18
Adres: ul. Półkole 11, 31-559 Kraków
Telefon: +48124115303
Faks: 12 41 15 303
Email: dyrekcja@sp18.krakow.pl
WWW: http://www.sp18.krakow.pl
NIP: 6761013717
Zakres działania: działalność edukacyjna
Uwagi: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Krzysztof Krall, adres e-mail: inspektor3@mjo.krakow.pl
Władze:
Dyrektor mgr Edyta Chorobik