BIP Archiwalny - A_SP16 (data archiwizacji: 2012-11-16, powód archiwizacji: Reorganizacja jednostki poprzez włączenie 1 września 2012 w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6)
Dokument archiwalny

Zapraszamy do serwisu BIP Szkoły Podstawowej nr 16 im. Jana Śniadeckiego

 

 

 

 

 

MISJA SZKOŁY

 W naszej szkole każde dziecko staje się wartościowym,
otwartym na dobro i piękno człowiekiem.

 

 

Nasz wychowanek czuje się dumny z tego, że jest Polakiem,
umie odnaleźć swoje miejsce w świecie, szanuje siebie i innych, ponosi odpowiedzialność za swoje wybory,
a w szkole czuje się bezpiecznie.

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do naszej strony internetowej - sp16.republika.pl


Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.