BIP Archiwalny - A_SP10 (data archiwizacji: 2013-09-02, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR LXXVI/969/09 Rady Miasta Krakowa)
Dokument archiwalny

 

 

 

 

  BIP Szkoły Podstawowej nr 10

 "O ileż potężniejsza jest rzeczywista wielkość serca

od świetności umysłu."

C.K. Norwid

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Krakowie

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Ul. Ks.Fr. Blachnickiego 1 

31-535 Kraków

tel.: 0124213311, fax.: 0124213317

 Nasz adres internetowy www.sp10.edu.pl

Nasz adres email: sp10@aktyn.pl

NIP 676-11-27-473

 

 

 "...Dzieci nie będą dopiero, ale są już ludźmi, można przemówić do ich rozumu, odpowiedzą nam, przemówimy do serca, odczują nas..."

J. Korczak

 

 

 

 

 

Najstarsze wzmianki o Szkole pochodzą z roku 1917 wtedy to znajdowała się tutaj IV Szkoła Żeńska Ludowa im. Królowej Jadwigi. Od tego czasu szkoła cały czas funkcjonuje.

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie jest szkołą samorządową, sześcioklasową  z oddziałem przedszkolnym.

Szkoła nasza jest placówką samobilansującą bezpośrednio podlegającą pod Urząd Miasta Krakowa.


 

 

 

 

 

 

 

  Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnianiu w trybie na wniosek.W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.