BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 4

Informacje o jednostce


Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 4
Symbol: SP4
Adres: ul. Smoleńsk 5-7, 31-108 Kraków
Telefon: +48124229649
Faks: 12 431 06 19
Email: sekretariat@sp4krakow.pl
WWW: http://sp4krakow.pl
NIP: 6762185917
REGON: 000709715
Zakres działania: Działalność edukacyjna na poziomie podstawowym
Uwagi: Godziny pracy sekretariatu: 7.30 - 15.30. Przyjmowanie stron: poniedziałek - piątek 8.00 - 10.00, 9.00 - 13.00 czwartek - dzień bez stron. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Marlena Dyrek, inspektor1@mjo.krakow.pl”
Władze:
Dyrektor mgr Beata Sarapuk
Wicedyrektor mgr Agata Pęksa