BIP MJO - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3

Zapraszamy do serwisu BIP

Szkoły Podstawowej

z Oddziałami Integracyjnymi nr 3

 

Zapraszamy do serwisu domowego www.sp3.krakow.pl

 

spzoi3.krakow@gmail.com

Misja Szkoły:

 

Nasza Szkoła jest placówką:

 

- z oddziałami integracyjnymi stwarzającą takie warunki, aby proces integracji przebiegał w duchu tolerancji;

- w której każdy uczeń zostanie przygotowany do nauki na wyższym etapie kształcenia;

- która będzie rozwijała wrażliwość, rozbudzała aktywność oraz kształtowała osobowość.

 

Nabór uczniów:

Dzieci do naszej szkoły zapisujemy od 1 marca każdego roku.

 

Ważne komunikaty:

  • Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek  w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.