BIP MJO - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. świętego Wojciecha

 

 

Struktura organizacyjna Szkoły Podstawowej Nr 2 im. świętego Wojciecha

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. świętego Wojciecha prowadzi nauczanie na sześciu poziomach (1-8). W strukturze Szkoły znajduje się świetlica szkolna.

Szkołą kieruje dyrektor Szkoły współpracujący z dwoma wicedyrektorami.


Rok szkolny 2018/2019

Dyrektor: Jolanta Gajęcka

Pierwszy Wicedyrektor: Małgorzata Sadowska (min. nadzór pedagogiczny w klasach 4-8)

Drugi Wicedyrektor: Elżbieta Siemińska-Nogieć (min. nadzór pedagogiczny w klasach 1-3)

Liczba uczniów (stan na 1 września 2014 r.): 722 klasy 1-6

Liczba uczniów (stan na 1 września 2015 r.): 791 klasy 1-6

Liczba uczniów (stan na 1 września 2016 r.): 797 klasy 1-6

Liczba uczniów (stan na 1 września 2017 r.): 920 klasy 1-7

Liczba uczniów (stan na 1 września 2018 r.): 1053 klasy 1-8

Liczba etatów nauczycielskich (stan na 1 września 2014 r.): 62,99

Liczba etatów nauczycielskich (stan na 1 września 2015 r.): 71,25

Liczba etatów nauczycielskich (stan na 1 września 2016 r.): 76,29

Liczba etatów nauczycielskich (stan na 1 września 2017 r.): 89,30

Liczba etatów nauczycielskich (stan na pierwszego września 2018 r.): 106,77

Liczba etatów administracji (w tym dyrektor, stan na 1 września 2014 r., 1 września 2015, 1 września 2016 r., 1 września 2017 r., 1 września 2018 r.): 3,00

Liczba etatów obsługi (stan na 1 września 2014 r., 1 września 2015 r., 1 września 2016 r., 1 września 2017 r.): 12,50, (stan na dzień 1 września 2018 r.): 14:50


Lista oddziałów:

pierwsza a - 24

pierwsza b - 24

pierwsza c - 23

pierwsza d - 20

pierwsza e - 22

pierwsza f - 23

pierwsza g - 21

druga a - 20

druga b - 21

druga c - 19

druga d - 23

druga e - 21

druga f - 21

druga g - 20 

trzecia a - 23 (dzieci sześcioletnie)

trzecia b - 20 (dzieci sześcioletnie)

trzecia c - 25 (dzieci sześcioletnie i siedmioletnie)

trzecia d - 24

trzecia e - 22

trzecia f - 20

czwarta a - 24 (dzieci, które rozpoczęły edukację w wieku sześciu lat)

czwarta b -22 (dzieci, które rozpoczęły edukację w wieku sześciu lat)

czwarta c - 18 (dzieci, które rozpoczęły edukację w wieku sześciu, siedmiu lat)

czwarta d - 22

czwarta e - 20

czwarta f - 20

czwarta g - 22

piąta a - 19 (dzieci, które rozpoczęły edukację w  wieku sześciu lat)

piąta b - 23

piąta c - 21

piąta d - 24

piąta e - 20

piąta f - 16 (dzieci, które rozpoczęły edukację w wieku sześciu lat)

piąta g - 20 (dzieci, które rozpoczęły edukację w wieku sześciu, siedmiu lat)

szósta a - 22 (dzieci, które rozpoczęły edukację w wieku sześciu lat)

szósta b - 24

szósta c - 24

szósta d - 24

szósta e - 21

siódma a - 18 (dzieci, które rozpoczęły edukacje w wieku sześciu lat)

siódma b - 18

siódma c - 26

siódma d - 26

ósma a - 17 (uczniowie, którzy rozpoczęli edukację w wieku sześciu lat)

ósma b - 20

ósma c - 25

ósma d - 22

ósma e - 20

ósma f - 20 (uczniowie, którzy rozpoczęli edukację w wieku sześciu lat)

 

 

Świetlica szkolna czynna jest od 6:30 do 17:00

Dzieci w świetlicy podzielone są na 14 grup. Każdą z grup prowadzi przydzielony nauczyciel (nauczyciele). Liczba dzieci przebywających pod opieką świetlicy: 462

 

W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, gabinet pedagoga, gabinet psychologa, gabinet logopedy, gabinet pielęgniarki szkolnej, gabinet stomatologiczny.


Szkoła korzysta z posiłków przygotowywanych przez firmę "Stołóweczka" utworzoną przez byłego pracownika szkolnej kuchni po likwidacji w Krakowie szkolnych stołówek. Cena posiłku: 8,00 zł.