BIP Archiwalny - A_GM44 (data archiwizacji: 2017-11-20, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r.)
Dokument archiwalny

Gimnazjum nr 44 w Krakowie

im. Bohaterów Poległych w Krzesławicach

os. Na Stoku 34

31-706 Kraków

 

 

 

 

Zapraszamy na stronę BIP Gimnazjum nr 44

Zapraszamy również do  odwiedzenia naszej strony :

 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.