BIP Archiwalny - A_GM48 (data archiwizacji: 2017-10-10, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r.)
Dokument archiwalny
GIMNAZJUM NR 48 Zapraszamy do serwisu BIP naszej szkoły         Zapraszamy również do naszego serwisu domowego.   Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.