BIP Archiwalny - A_GM45 (data archiwizacji: 2013-11-21, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR LXXII/1052/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 kwietnia 2013 r.)
Dokument archiwalny


Biuletyn Informacji Publicznej

Gimnazjum nr 45 im Powstańców Warszawy w Krakowie 

 

 

 

Na naszej stronie domowej znajdziecie Państwo więcej informacji. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej szkoły

 

 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Gimnazjum. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.