BIP Archiwalny - A_GM42 (data archiwizacji: 2017-10-19, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r.)
Dokument archiwalny
Biuletyn Informacji Publicznej Gimnazjum nr 42 im. gen. Władysława Andersa w Krakowie   os. Józefa Strusia 19 31-810 Kraków       Zapraszamy na stronę domową gimnazjum.       Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.