BIP Archiwalny - A_GM41 (data archiwizacji: 2013-08-29, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XIX/224/11 RADY MIASTA KRAKOWA)
Dokument archiwalny

  Zapraszamy do serwisu BIP naszej szkoły

  Gimnazjum nr 41

  "Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia"
  ("Non scholae sed vitae discimus")


  Zapraszamy również do naszego serwisu domowego:
  http://www.gimnazjum41.neostrada.pl

  Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.