BIP Archiwalny - A_GM39 (data archiwizacji: 2013-02-26, powód archiwizacji: Przekształcenie jednostki zgodnie z uchwałą nr L/648/12 Rady Miasta Krakowa)
Dokument archiwalny


Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej

Gimnazjum Nr 39 w Krakowie

Zapraszmy do odwiedzenia naszego serwisu domowgoInformacje publiczne nie opublikowane w BIP polegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu nalezy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.