BIP Archiwalny - A_ZSOS1 (data archiwizacji: 2017-11-23, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r. )
Dokument archiwalny

Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1

Szkoła Podstawowa nr 91 - sportowa

im. Janusza Kusocińskiego

oraz

Gimnazjum nr 47 - sportowe

im. Janusza Kusocińskiego

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostepniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.