BIP Archiwalny - A_ZSOI6 (data archiwizacji: 2017-11-23, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r. )
Dokument archiwalny

 

 

Biuletyn Informcji Publicznej 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6

w Krakowie


Szkoła posiada certyfikaty:

 "SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO"

 "SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE"

 "SZKOŁA WYRÓŻNIONA ZA WYCHOWANIE"

 "SZKOŁA BEZ PRZEMOCY"

 "SZKOŁA Z KLASĄ"

 "NAUCZYCIELE Z KLASĄ"

 "UCZEŃ Z KLASĄ"

"LEPSZA SZKOŁA - EDYCJA - 2014/2015"

 "DOBRZE ZAPROJEKTOWANA SZKOŁA 2014"

"DOBRZE ZAPROJEKTOWANA SZKOŁA 2015"

"DOBRZE ZAPROJEKTOWANA SZKOŁA 2016"

"DOBRZE ZAPROJEKTOWANA SZKOŁA 2017"


 

         

 


 

 Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie
na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły.
Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 

 

Zapraszamy do serwisu BIP naszej szkoły

Zapraszamy również do naszego serwisu domowego

http://www.zsoi6.krakow.pl