BIP Archiwalny - A_ZSOI5 (data archiwizacji: 2017-10-25, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r.)
Dokument archiwalny

Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5

os. Słoneczne 12
31-957 Kraków
tel. (012) 644-08-95
tel./fax. (012) 644-08-95


 

 

Możesz nauczyć się od dzieci więcej aniżeli one nauczą się od ciebie.

Poprzez ciebie dzieci poznają świat, który przeminął.

Ty w nich natomiast odkrywasz świat, który właśnie się rodzi.

 

 

 

Zapraszamy do serwisu BIP naszej szkoły

Zapraszamy również do naszego serwisu domowego  www.gim49krakow.neostrada.pl

 


Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.
W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły.
Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.