BIP Archiwalny - A_ZSO52 (data archiwizacji: 2017-11-23, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r. )
Dokument archiwalny

 Witamy w  serwisie BIP

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 52 w Krakowie

Zapraszamy również na naszą stronę domową

www.zso52krakow.vmx.plUwaga: Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.