BIP Archiwalny - A_ZSO14 (data archiwizacji: 2019-12-13, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XXVIII/663/19 Rady Miasta Krakowa)
Dokument archiwalny

Program „Szkoła bez przemocy"

Program ma za zadanie pokazać niezwykłą aktywność nauczycieli, uczniów i rodziców w podejmowaniu działań przeciw przemocy i agresji. W nowym roku szkolnym będziemy się koncentrowali na wspieraniu budowania społeczności szkolnych. Dlatego też nasze działania będą skupiały się na aktywizowaniu do wspólnego działania wszystkich uczestników społeczności szkolnej - nauczycieli, uczniów i rodziców.