BIP Archiwalny - A_ZSO14 (data archiwizacji: 2019-12-13, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XXVIII/663/19 Rady Miasta Krakowa)
Dokument archiwalny

Finanse i mienie

 

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.