BIP Archiwalny - A_ZSO14 (data archiwizacji: 2019-12-13, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XXVIII/663/19 Rady Miasta Krakowa)
Dokument archiwalny

Dokumenty prawne Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14.
Na tej stronie prezentujemy przepisy dotyczące naszej placówki:

STATUT GIMNAZJUM NR 36

 

STATUT XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

 

UCHWAŁA RMK W SPRAWIE UTWORZENIA ZSO NR 14