BIP Archiwalny - A_ZSO14 (data archiwizacji: 2019-12-13, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XXVIII/663/19 Rady Miasta Krakowa)
Dokument archiwalny

 

Oferta jednostki

 

W skład Ośrodka wchodzą:

 • Gimnazjum nr 36
 • XXX Liceum Ogólnokształcące


Baza jednostki:

Baza dydaktyczna szkoły jest doskonale wyposażona w sprzęt zarówno dla uczniów z dysfunkcją ruchu, jak i sprawnych ruchowa. W szkole znajdują się -  siłownia, strzelnica, sala gimnastyczna, sala korekcyjna, sala taneczna, sala rehabilitacyjna doskonale wyposażona w specjalistyczny sprzęt i dostosowane do potrzeb uczniów z dysfunkcją ruchu oraz boisko wielofunkcyjne pod balonem.

 

Pomoc psychologiczna i pedagogiczna:

Działania gabinetów psychologiczno-pedagogicznych, prowadzone na każdym etapie kształcenia, obejmują rozmowy terapeutyczne z uczniami i ich rodzicami, poradnictwo, indywidualne zajęcia terapeutyczne, psychoedukację oraz współpracę z nauczycielami i wychowawcami.

 

Typy niepełnosprawnoci uczniów:

Szkoła jest dostosowana dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową. Ma podjazd dla wózków inwalidzkich oraz windę umożliwiającą osobom na wózkach transport na poszczególne kondygnacje. W szkole pracownia komputerowa i biblioteka z salą komputerową znajdują się na parterze, aby umozliwić uczniom łatwy dostęp do Internetu.


Opieka medyczna:

Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej

 

Zajęcia pozalekcyjne:

Zadaniem nauczycieli i wychowawców jest stymulacja wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez bogatą ofertę możliwości zaangażowania się w pracę pozalekcyjną. W Zespole Szkół Ogołnokształcących nr 14 działają koła zainteresowań: strzeleckie, gitarowe, biblijne, tenisa stołowego, drużyny harcerskie, chór. Uczniowie rozwijają również swoje zdolności i motywację uczestnicząc w licznych przedsięwzięciach artystycznych, konkursach, projektach, warsztatach edukacyjnych, zajęciach sportowych, wycieczkach, zlotach turystycznych oraz imprezach integracyjnych...

 

Realizowane eksperymenty i innowacje:

Klasa taneczno-teatralna w liceumrealizuje innowacyjny program tańca - kształcenie w zakresie teatru tańca współczesnego.

Cotygodniowe obowiązkowe zajęcia obejmują:

 • taniec współczesny, taniec klasyczny, techniki taneczne,
 • zajęcia aktorskie,
 • wiedzę o tańcu i historię tańca,
 • w kolejnych latach nauki: choreografię.

Każdy rok szkolny kończy się przedstawieniem dyplomowym całej klasy.

Do klasy obowiązuje egzamin praktyczny.

Dodatkowym atutem jest możliwość kontynuacji kształcenia na Instruktorskim Kursie Kwalifikacyjnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie tańca współczesnego.

 

 

Osiągnięcia uczniów:

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 odnoszą wiele sukcesów artystycznych, sportowych i naukowych, zdobywając liczne medale, nagrody i wyróżnienia, w tym najbardziej prestiżowe stypendia: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrody Prezydenta Miasta Krakowa i Małopolskiego Kuratora Oświaty.


Współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi:

 • Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
 • Liga Obrony Kraju
 • Uniwersytet Pedagogiczny
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4
 • Rada i Zarząd Dzielnicy XIV
 • Klub 303
 • Parafia św. Brata Alberta - Adama Chmielowskiego
 • Młodzieżowy Klub Środowiskowy "Grupka"
 • Klub Sportowy "Albertus"
 • Szkoła Języków Obcych "PRYMUS-LINGUIST"

 

Dyrektor:

mgr Ewa Dziekan

 

Dane teleadresowe:

os. Dywizjonu 303 bl. 66

31-875 Kraków

telefon: 12 648-27-51

faks: 12 648-10-36

e-mail: sekretariat@zso14.pl

 

 

Dojazd:

autobusy:

przystanek Wiślicka - 123,125,128,129,132,138,139,142,152,159,169,171,178,501,502,522

przystanek Stella-Sawickiego -129,142,178

przystanek Gen. Andersa - 123,125,132,152,172,501,502,522


Mapa