BIP Archiwalny - A_ZSO14 (data archiwizacji: 2019-12-13, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XXVIII/663/19 Rady Miasta Krakowa)
Dokument archiwalny

Struktura organizacyjna

Struktura jednostki: 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 składa się z dwóch szkół:
Gimnazjum nr 36 oraz XXX Liceum Ogólnokształcącego.
Dane teleadresowe podane na stronie Informacje o jednostce są takie same dla obydwu szkół.