BIP Archiwalny - A_SP130 (data archiwizacji: 2013-02-26, powód archiwizacji: Przekształcenie jednostki zgodnie z uchwałą nr L/648/12 Rady Miasta Krakowa)
Dokument archiwalny

Szkoła Podstawowa nr 130

im. Jana Brzechwy

 

 

os. Oświecenia 30

31-636 Kraków

tel./fax 12 649-77-73

 

Strona oficjalna szkoły SP-130

 

 


 

Informacje nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na
wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie szkoły.

Informacja zostanie udostępniona w terminie
14 dni od daty złożenia wniosku.