BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 126

Informacje o jednostce


Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 126
Symbol: SP126
Adres: os. Tysiąclecia 57, 31-610 Kraków
Telefon: +48126482490
Faks: 12 648-24-90
Email: sekretariat@sp126.edu.pl
WWW: http://www.sp126.edu.pl
Adres ESP: /SP126KEN/SkrytkaESP
NIP: 6782803614
REGON: 000709276
Zakres działania: Działalność edukacyjna na poziomie szkoły podstawowej
Uwagi: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: inspektor1@mjo.krakow.pl
Władze:
Dyrektor mgr Małgorzata Dobrucka
Wicedyrektor mgr Tomasz Makuła