BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 126

Szkoła Podstawowa nr 126

im. Komisji Edukacji Narodowej

 

 

 

Zapraszamy na www.sp126.edu.pl

 Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie  na wniosek.

W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie szkoły.

Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku