BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 104

Szkoła MK

 

 

 

 

Logo sp104


Szkoła Podstawowa nr 104 im. Jana Matejki w Krakowie

 

 

 

 

 

 

 

Informacje publiczne nieopublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek . W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie szkoły . Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 

 

MOTTO : Stoczwórka przyjmuje dzieci nie tylko ze swojego podwórka!