BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 86

 

Szkoła Podstawowa nr 86
im. Powstańców Śląskich

 

 

Adres siedziby: os. Jagiellońskie 18
31-833 Kraków
Symbol: SP86
Telefon: 12 648 34 14
Fax: 12 648 34 14
E-mail: sp86krak@wp.pl


Adres www strony własnej: www.sp86krakow.pl

 

Władze szkoły:

 

Dyrektor: Elżbieta Grzybek

Zastępca Dyrektora: Barbara Płonka

 

 

UWAGA !!!!

 Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. Informacja publiczna może być udostępniana zarówno w formie pisemnej jak i ustnej. Udostępnienie powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie szkoły.