BIP Archiwalny - A_GM43 (data archiwizacji: 2017-10-25, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r. )
Dokument archiwalny

Gimnazjum nr 43 w Krakowie

im. Batalionów Chłopskich

ul. Łuczanowicka 2a

31-766 Kraków

zapraszamy na stronę naszej szkoły

www.gimnazjum43.boo.pl

 

 

 
Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.